תקנון האתר

תקנון אתר "הילטון ביי"

מבוא
תקנון אתר "הילטון ביי" הינו הסכם בינך לבין הילטון ביי בע"מ מפעילת האתר, כולל כל חברה אחות או
חברה שלובה בה (להלן: "החברה"). עם גלישתך באתר, הינך כפוף לתנאים ולכל הכתוב בתקנון זה. אם
אינך מסכים לתקנון, אל תגלוש באתר. יש להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר.
התקנון כתוב, מטעמי נוחות, בלשון זכר, אך הוא מתייחס לזכר ונקבה וגם לרבים.

שימוש באתר

אתר "הילטון ביי" מברך על בחירתך להשתמש באתר. האתר יספק לך את השירות בהנתן הסכמה לתקנון
זה. אנו רשאים לשנות את התנאים הכתובים בתקנון זה בכל עת, ובעת המשך הגלישה שלך באתר, הינך
מאשר את השינויים ומסכים להם. הנך מתחייב שלא להעביר את פרטי ההתחברות שלך לגורם נוסף.
הגלישה באתר מותרת רק לגולשים המסכימים והמאשרים את התקנון.

מידע שקרי

הינך מאשר ומודע לכך כי אין אנו יכולים לבדוק ולאמת כל מידע הנמצא באתר. אין אנו אחראיים על
המתפרסם באתר, על התכנים הקיימים בו ועל ההודעות השונות ואמיתותן.

הגלישה באתר

מרגע גלישתך באתר הינך מסכים ומאשר את כל הכתוב בתקנון.
לא תפעל על מנת לפגוע באתר, לא תעתיק ממנו מידע, לא תשתמש במידע הכתוב בו ולא תפרסם עליו מידע
מכפיש.
לא תעלה לאתר שום דבר פרסומי למטרת רווח או למטרת יחסי ציבור.
לא תפרסם באתר שום קישור לאתר מסוים למטרת קידום או פרסום שלו.
לא תפרסם באתר קישורים לאתרי מבוגרים, אתרי הימורים וכל אתר פוגעני אחר.
לא תנסה לפגוע בקוד של האתר באמצעות פרצות או באגים קיימים, במידה וישנם. במקרה כזה, יש
לדווח מיד לצוות האתר על תקלה, על מנת שנטפל בה במידי.
לא תמנע מאנשים אחרים להרשם לאתר או להשתמש בשירותיו.
לא תנסה להעלות או לייצר וירוס או כל דבר שיכול לפגוע בביצועים או במידע הקיים באתר.
לא תרשום קללות, גידופים, איומים מכל מין וסוג שהוא או הערות גזעניות משום צורה.
לא תרשום הודעה בעלת אופי מיני או הודעה בעלת תוכן פורנוגרפי באתר.
לא תפרסם תכנים האסורים לפרסום על פי הוראת הדין.
לא תפר את פרטיותו של האתר או תפרסם מידע אודותיו.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

כל המידע באתר, כולל תכניו השונים, ההודעות, המבנה שלו, העיצוב, הקוד והמערכות השונות הינם
קניינם של בעלי האתר. אסור לשכפל, לתרגם, להעתיק, לצלם, לשמור, להפיץ, לפרסם כל מידע או כל פרט
מהאתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש מבעלי האתר. אין לבצע שימוש במערכות השונות של האתר, בכל
צורה שהיא, על מנת לפרסם מוצר או אתר, מכל סוג שהוא.. הפרה של אחד מהסעיפים תביא לנקיטת
צעדים משפטיים כנגד כל משתמש או גוף שיפר את זכויות האתר.

קבלת הודעות מהאתר

בעת הצטרפותך למאגר הדיוור והמידע שבאתר הינך מתחייב למלא כתובת דואר אלקטרוני תקינה
ופעילה. אנו רשאים לשלוח לכתובת הדוא"ל הזו פרסומים מכל סוג ובכל עת, כולל דבר פרסומת ומידע
שיווקי. אין אנו אחראיים על תכני הפרסום שיתקבלו בדוא"ל. ניתן להסיר את עצמך מרשימות התפוצה
בכל עת, ע"י לחיצה על קישור ההסרה בהודעה שתתקבל בדוא"ל.

הצטרפות לניוזלטר

באם תבחר להצטרף לניוזלטר שלנו, תוכל להצטרף באמצעות השארת פרטיך, לרבות כתובת הדואר
האלקטרוני שלך.

איסוף מידע

המטרה המרכזית שלנו באיסוף מידע אישי היא לספק לך חווית גלישה תקינה, יעילה ומותאמת. איסוף
המידע מאפשר לנו לספק שירותים ומאפיינים התואמים את צרכיך וכן להתאים את השירות שלנו על מנת
שיהפוך את החוויה לקלה יותר. הינך מאשר כי הינך מודע לכך שחלק מהשיחות המתבצעות באתר
מוקלטות לצורך בקרה ושיפור השירות. בנוסף, הינך מאשר כי עם הרישום לשירות, האתר יהא רשאי
להעביר את פרטיך אותם תרשום באתר, וכן לאפשר לגורמים שלישיים לצפות בפרטים המלאים הכוללים
שם, טלפון, תאריך יום הולדת וכו́' בכל אמצעי תקשורת אלקטרוני שהוא ובכלל זה SMS( מסרון(, דואר
אלקטרוני, ווטסאפ, לינק וכו́' בין אם הם חברים באתר ובין אם לאו, וכי לא תהיה לך כל טענה ו/או
דרישה ו/תביעה כנגד האתר בגין העברת המידע שלך לצדדים שלישיים. הרינו ליידע אותך כי מידע מזהה
אישי על אודותיך יאוחסן ויטופל על גבי מחשבי האתר. האתר יאחסן את המידע בסביבה בטוחה, סודית
ומאובטחת.

הפרסום באתר

הפרסום באתר ככל שיתאפשר לגולש, מותנה באישור מראש וביתר של התכנים והתמונות ע"י צוות האתר.
המפרסמים שיאושרו להופעה באתר הינם רק בתחום הפעילות בו עוסק האתר.
צוות האתר רשאי לאשר או לפסול הופעה של מפרסמים באתר ו/או לשייך/למנוע שיוך מפרסמים
בקטגוריות ספציפיות מכל סיבה, גם אם אינה נראית מוצדקת.

הזמנת מקום במסעדה

הזמנת מקום באחת מהמסעדות המפורטות באתר, תבוצע באמצעות חלון אתר TABBIT הנמצא באתר.

תחרויות, זכיות והגרלות

התחרויות באתר, במידה וישנן כאלה, יתבצעו בהתאם לפרסומים. הזכייה מותנת באיסוף הפרס ממשרדי
החברה, הממוקמים בהרצליה ובתנאי שיתבצע צילום/ים עם הזוכים. קבלת הפרס והצילום/ים מהווים
את הסכמתו של הזוכה לפרסום תמונותיו לכל צורך פרסומי, מסחרי או אחר של החברה.
מינימום אנשים להשתתפות בתחרות – 011 אנשים.

הגבלת אחריות

החברה לא תהיה חבה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי,
הנובע ו/או קשור לתקנון זה ו/או לשימוש באתר.
המידע המתפרסם בעמודי הספקים השונים הינו תוכן שסופק על ידם והם אלו שמבצעים ומספקים את
המופיע בעמודי הפרסום.
האתר שומר לעצמו את הזכות לערוך/למחוק כל פרסום של מפעילים וספקים באתר וכן לערוך הודעות
ותכנים של גולשי האתר, מכל סיבה, גם אם אינה נראית מוצדקת.

פרטיות

האתר מכבד את פרטיותם של המשתמשים באתר ורואה בשמירה על פרטיות זו ערך רב. להלן,
מדיניות הפרטיות של האתר, תוך פירוט המידע הנאסף על ידי החברה אודות הלקוח וכיצד
החברה משתמשת בו ואילו אפשרויות יש ללקוח להגן על פרטיותו בקשר לכך.
כאמור לעיל, במידה וברצונך לרכוש שירות מהחברה, תתבקש למסור פרטים אישיים. פרטים
אלה, וכן מידע נוסף שאיננו אישי, שיצטבר אודות הלקוח, יישמר במאגר המידע של האתר.
במידה ואינך מעוניין שמידע מסוים יישמר אודותיך הנך מתבקש שלא למסור פרטים אישיים
ו/או לא לעשות שימוש בשירותי האתר.

האתר יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטים שנמסרו ו/או שימסרו על ידי המשתמש באתר לצורך
מעקב פנימי ותקשורת אליך, מחקר פנימי וסטטיסטיקה, וכן לשם פנייה עתידית אליך במסגרת
דיוור ישיר ו/או אחר, ובכלל זה משלוח מסרים שיווקיים, וזאת באמצעות שימוש באמצעי
תקשורת שונים )בין קיימים ובין עתידיים(. המשתמש יהיה רשאי לבקש מהאתר להסירו
מרשימת דיוור כאמור בכל עת.

הנך רשאי בכל עת לפנות לאתר ולבקש כי פרטיך יימחקו מהמאגר.
האתר לא יעביר מידע זה לצדדים שלישיים, אלא בהתאם להוראות התקנון ו/או להוראות הדין.
במידה ואישרת זאת במהלך ההרשמה לאתר ו/או במועד אחר, האתר יהיה רשאי לפנות אליך,
בין באמצעות דוא“ל ובין באמצעים אחרים, ולהציע לך חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או
שירותים ו/או מבצעים ו/או פעילויות של האתר או שותפיו העסקיים וכל מידע אחר בו סבור
האתר כי המשתמש ימצא בו עניין מכוח השימוש באתר. בידי המשתמש הברירה, בכל עת,
להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע“י מילוי אחר ההוראות הנלוות לכל
ההודעות שישלחו.

בנוסף, האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך פיקוח, בקרה, עדכון,
שיפור, הפקת מסקנות ולצרכים סטטיסטיים.

ייתכן ובנסיבות מסוימות ישתמש האתר ב“עוגיות" (Cookies) שהינם קבצים קטנים
הנשלחים למחשבך / טלפונך. אמצעים אלה נדרשים לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה
כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר
להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. לתשומת ליבך, במידה ואינך מעוניין בקבלת
”עוגיות“ או במידה ואינך מעוניין כי האתר יאסוף מידע אודותיך, באפשרותך לשנות את הגדרת
דפדפן האינטרנט בו הנך משתמש, או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר.
האתר נוקט באמצעים שונים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של
המשתמשים. עם זאת, האתר אינו יכול להבטיח הגנה הרמטית ומוחלטת וכי המידע לא ייחשף
על ידי פעולה זדונית או מכוונת נגד האתר. במידה ואינך מעוניין כי מידע אודותיך ו/או אודות
השימוש שלך באתר יישמר, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע .עם
זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק
מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שיגרם למזמין ו/או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או אם יעשה
בו שימוש, למעט נזק ישיר, אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של החברה.
האתר והתוכן הקיים בו מסופקים כפי שהם (IS AS (וללא מצג כלשהו ובכלל זה ללא הגבלה,
אחריות, תנאים, התאמה למטרה מסוימת, או לאיכות מסוימת.
האתר יהיה רשאי לערוך בכל עת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, שינויים במדיניות הגנת
הפרטיות.

יישוב מחלוקות

כל מחלוקת משפטית הקשורה לשימוש באתר ו/או לשירות תידון בבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו בלבד.
המשפט והדין הישראלי יהיו הדין שיחול על תקנון זה בלבד. הגולש מסכים ומאשר בזאת כי קרא ומוכן להיות
מחויב על ידי התנאים המפורטים בתקנון זה ובמדיניות השמירה על הפרטיות של החברה.

כ ל ל י

אנו שומרים על הזכות לשנות ולעדכן מפעם לפעם את מדיניותנו בנוגע לשמירה על הפרטיות בהתאם להערות שנקבל מלקוחותינו, ובכפוף לצורך שלנו לשקף בצורה מדויקת את האופן בו אנו אוספים ומוסרים מידע, שאף הוא עשוי להשתנות מפעם לפעם. אם אינך מסכים למדיניות השמירה על הפרטיות, אנא אל תגלוש באתר. מדיניות השמירה על הפרטיות נתונה לשינוי ע"י האתר, ככל שיידרש מעת לעת. השינוי יכנס לתוקף מיד בסמוך למתן הודעה, או עם פרסום גרסה עדכנית של תקנון זה באתר.

החברה ו/או האתר, רשאים להמחות את זכויותיהם לפי תנאי שימוש אלה, לצדדים שלשיים, לפי שיקול דעתם המוחלט וללא מתן כל הודעה מוקדמת.

אתר הילטון ביי
דוא"ל : __
כתובת : ___
טל: _
ימי ושעות פעילות :
42\1\4430

דילוג לתוכן